Duurzaam

Bij HOVU produceren we vlees voor de vleesverwerkende industrie. Ons specialisme is separatorvlees: een fijn, speciaal product van hoge kwaliteit dat wordt verkregen door vlees dat na het uitbenen nog aan de beenderen vastzit mechanisch te scheiden. Deze techniek levert op jaarbasis zo’n 4.000.000 kg vlees op. Dit staat voor een besparing van ongeveer 45.000 minder te slachten varkens.

Onze duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op het besparen op grondstoffen. Ook wat betreft afval en uitval zijn wij zeer vooruitstrevend. Het vlees dat bij ons binnenkomt wordt in zijn volledigheid gebruikt. Vrijwel niets gaat tijdens het productieproces verloren. Zo worden de beenderen die als laatste overblijven verzameld en elders vermalen, om zo tot grondstof te dienen voor de productie van gelatine.

Zo zorgt HOVU ervoor dat er geen goed product wordt weggegooid. Door te besparen op grondstoffen en een volstrekt minimum aan afval over te houden dragen we bij aan de circulaire economie en aan een beter milieu. Nu weet u waarom de frikandel tot de meest duurzame snacks van allemaal behoort!