Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. De informatie op deze website kan regelmatig zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Wij raden u aan om periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks het feit dat HOVU zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HOVU niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

HOVU stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. Desondanks kan HOVU niet garanderen dat de website ten alle tijden toegankelijk is of naar behoren functioneert. HOVU vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat HOVU geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HOVU geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij HOVU. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOVU en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding.